Waarom arbeidsveiligheid, gezondheid en milieubescherming belangrijk zijn!

Veiligheid

Arbeidsveiligheid is niet langer alleen een kwestie van gevaar afwenden en risico’s voor de veiligheid van werknemers wegnemen. Het gaat om het preventief behoud van gezondheid en menswaardig werk onder de voorwaarde dat het werk en de omgeving voortdurend veranderen. Snellere processen, nieuwe taken en technologieën, meer tijdsdruk zijn slechts enkele kenmerken.

Om de arbeidsveiligheid te laten voldoen aan de moderne eisen en de veiligheid en gezondheid van alle mensen op hun werkplek te garanderen, is er in Duitsland een zogenaamd dubbel arbeidsveiligheidssysteem. Dit betekent: Zowel de staat (federale en deelstaatregeringen) als de ongevallenverzekeringsinstellingen (verenigingen van werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringen) zijn belast met het uitvaardigen van arbeidsveiligheidsvoorschriften en de uitvoering ervan.

Arbeidsveiligheid omvat alle maatregelen, middelen en methoden om de veiligheid en gezondheid van werknemers te beschermen. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen:

  • Technische arbeidsveiligheid ter voorkoming van gevaren voor het leven en de gezondheid van werknemers veroorzaakt door arbeidsmiddelen, stoffen en producten, processen of de omgeving en inrichting van de werkplek;
  • Medische arbeidsveiligheid om de gezondheid van werknemers te behouden en te bevorderen door een gunstige werkomgeving;
  • Sociale veiligheid op het werk, die met name kwetsbare groepen mensen (zoals kinderen, adolescenten en vrouwen tijdens de zwangerschap en na de bevalling) en draagt ​​ook bij met de regelgeving over werktijden om werknemers te beschermen tegen te hoge eisen en schade aan de gezondheid. Voor bijzondere beroepsgroepen zoals beroepschauffeurs en thuiswerkers gelden bijzondere beschermingseisen.

De wettelijke bepalingen inzake arbeidsveiligheid moeten in alle bedrijven worden geïmplementeerd en nageleefd. Daarnaast kan een arbomanagement worden gevoerd waarin alle technische, organisatorische en persoonlijke maatregelen zijn samengebracht. Ze zijn er altijd op gericht om werknemers te beschermen tegen arbeidsongevallen en mogelijke gevolgen te verminderen. Daarnaast moet worden voorkomen dat medewerkers acuut of chronisch ziek worden. Alles wat menselijk werk bevordert, draagt ​​uiteindelijk bij aan de arbeidsveiligheid.

Als ondernemer en als vertegenwoordiger van de bedrijfsleiding, d.w.z. als manager, bent u direct verantwoordelijk voor arbeidsveiligheid. Het is dan ook uw verantwoording ervoor te zorgen dat uw personeel een basiscursus VCA volgt.

Als verantwoordelijke moet u omgaan met arbeidsveiligheid door ervoor te zorgen dat de wettelijke en operationele vereisten worden geïmplementeerd in uw verantwoordelijkheidsgebied. Je zou moeten weten,

  • welke regelgeving op u en uw verantwoordelijkheidsgebied van toepassing is,
  • in hoeverre je verantwoordelijk bent voor de naleving van arbo-regelgeving,
  • of en in hoeverre u medewerkers moet instrueren,
  • Hoe u en uw medewerkers door tips en suggesties kunnen bijdragen aan het verbeteren van gezondheid en veiligheid op het werk.

Voorwaarde is dat arbeidsveiligheid niet wordt gezien als een vervelende verplichting om wet- en regelgeving in het bedrijf te moeten implementeren. Veiligheid op het werk moet eerder worden opgevat als een managementtaak (leiderschapstaak) om een ​​ideale werkomgeving te creëren waarin alle medewerkers hun prestatiebereidheid en hun capaciteiten volledig kunnen oproepen. Arbeidsveiligheid draagt ​​bij aan het verhogen van de kwaliteit van het werk en daarmee ook aan het verhogen van de klanttevredenheid, maar heeft uiteindelijk een positief effect op de winstgevendheid van het bedrijf.

Waarom arbeidsveiligheid, gezondheid en milieubescherming belangrijk zijn!
Schuiven naar boven